Polyterthiophenes Cross-Linked with Terpyridyl Metal Complexes for Molecular Architecture of Optically and Electrochemically Tunable Materials

Michal Wagner, Klaudia Wagner, Jonathan E. Barnsley, Andrei Veksha, Paweł Wagner, Keith C. Gordon, Johan Bobacka, Gordon G. Wallace, Ari Ivaska, David L. Officer, Grzegorz Lisak*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Polyterthiophenes Cross-Linked with Terpyridyl Metal Complexes for Molecular Architecture of Optically and Electrochemically Tunable Materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar