Politiskt deltagande bland äldre i Finland och Sverige. En studie av deltagandemönster och förklaringar i förändringens ljus

Mikael Nygård, Gunborg Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sökresultat