Policy objectives and performance in a mixed market with bargaining

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    20 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Policy objectives and performance in a mixed market with bargaining”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Economics, Econometrics and Finance