Play and Conatus: An Exploration of the Resistance against Mainstream Commercialism within Communities of Boardsports

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Play and Conatus: An Exploration of the Resistance against Mainstream Commercialism within Communities of Boardsports”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap