Plasma cell-free DNA methylation marks for episodic memory impairment: a pilot twin study

M. Konki, N. Lindgren, M. Kyläniemi, R. Venho, E. Laajala, B. Ghimire, R. Lahesmaa, J. Kaprio, J. O. Rinne, R. J. Lund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Plasma cell-free DNA methylation marks for episodic memory impairment: a pilot twin study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Psychology

Computer Science