Pilot Study of Sap Properties of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Trees Used and Not Used for Sap-Feeding by Three-Toed Woodpeckers (Picoides tridactylus)

Tuula Jyske*, Sini Keinänen, Teemu Hölttä, Anna Lintunen, Andrey Pranovich, Tapio Laakso, Jussi Petteri Suuronen, Gabriel da Silva Viana, Timo Pakkala

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
37 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pilot Study of Sap Properties of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Trees Used and Not Used for Sap-Feeding by Three-Toed Woodpeckers (Picoides tridactylus)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Agricultural and Biological Sciences