Physico-chemical characterization of spruce galactoglucomannan solutions: Stability, surface activity and rheology

Chunlin Xu*, Stefan Willför, Kenneth Sundberg, Charlotte Petterson, Bjarne Holmbom

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

59 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physico-chemical characterization of spruce galactoglucomannan solutions: Stability, surface activity and rheology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap