Physico-chemical and catalytic properties of Ru-MCM-41 mesoporous molecular sieve catalyst: Influence of Ru modification methods

N. Kumar, P. Mäki-Arvela, J. Hajek, T. Salmi, D. Yu Murzin*, T. Heikkilä, E. Laine, P. Laukkanen, J. Väyrynen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

31 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physico-chemical and catalytic properties of Ru-MCM-41 mesoporous molecular sieve catalyst: Influence of Ru modification methods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi