Physico-chemical and catalytic properties of MCM-22 zeolite synthesized with varying synthesis time

N. Kumar*, J. Villegas, T. Heikkilä, V. P. Lehto, T. Salmi, D. Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physico-chemical and catalytic properties of MCM-22 zeolite synthesized with varying synthesis time”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering