Physical drivers of epi- and infauna communities related to dominating macrophytes in shallow bays in the Northern Baltic Sea

Floriaan Eveleens Maarse*, Sonja Salovius-Laurén, Martin Snickars

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physical drivers of epi- and infauna communities related to dominating macrophytes in shallow bays in the Northern Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences