Physical and chemical characteristics and functional properties of carbon nitride materials obtained by template synthesis

N. D. Shcherban*, D. Yu. Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physical and chemical characteristics and functional properties of carbon nitride materials obtained by template synthesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar