Phase transition and morphology evolution of precipitated calcium carbonate (PCC) in the CO2 mineralization process

Xiaohui Mei, Qing Zhao*, Yumeng Li, Yi Min, Chengjun Liu, Henrik Saxén, Ron Zevenhoven

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Phase transition and morphology evolution of precipitated calcium carbonate (PCC) in the CO2 mineralization process”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemical Engineering