Phage-Mediated Control of Flavobacterium psychrophilum in Aquaculture: In vivo Experiments to Compare Delivery Methods

Valentina Laura Donati*, Inger Dalsgaard, Krister Sundell, Daniel Castillo, Mériem Er-Rafik, Jason Clark, Tom Wiklund, Mathias Middelboe, Lone Madsen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Phage-Mediated Control of Flavobacterium psychrophilum in Aquaculture: In vivo Experiments to Compare Delivery Methods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology

Veterinary Science and Veterinary Medicine

Food Science