Perspektiv på integration i rural minoritetsspråksmiljö - exemplet Närpes i Finland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Orten Närpes i västra Finland har under senare år presenterats som ett särskilt lyckat exempel på integration, med hög sysselsättningsgrad och täta kontakter mellan migranter och andra ortsbor. Svenskan är minoritetsspråk i Finland men majoritetsspråk i Närpes, och därmed även det språk i vilket migranter erbjuds integrationskurser. I denna arti­kel granskar författarna integrationen i Närpes utgående från ett intervjumaterial med 23 informanter som har flyttat till Närpes från olika länder. Artikelförfattarna tillämpar Alistair Agers och Alison Strangs modell för integration och granskar hur sys­selsättning och utbildning, sociala kontakter, språk och kulturella särdrag samt trygghet och stabilitet ter sig ur migranters perspektiv.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)39–53
TidskriftMultiethnica
Nummer39
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • labour migration
  • migration policy
  • Language Policy
  • Integration

Citera det här