Personal Names of the Pentateuch in the Northwest Semitic Context: A Comparative Study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Personal Names of the Pentateuch in the Northwest Semitic Context: A Comparative Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora