Performing openness: how the interplay between knowledge sharing and digital infrastructure creates multiple accountabilities

Tomas Träskman, Matti Skoog

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  2 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Performing openness: how the interplay between knowledge sharing and digital infrastructure creates multiple accountabilities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Social Sciences

  Computer Science

  Psychology