Performative Spaces: Negotiations in the Literature Classroom

Heidi Höglund, Helle Rørbech

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

35 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Performative Spaces: Negotiations in the Literature Classroom”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities