Performance of an amine-based CO2 capture pilot plant at the Forum Oslo Varme Waste to Energy plant in Oslo, Norway

Johan Fagerlund*, Ron Zevenhoven, Jørgen Thomassen, Marius Tednes, Farhang Abdollahi, Laurent Thomas, Claus Jørgen Nielsen, Tomas Mikoviny, Armin Wisthaler, Liang Zhu, Chet Biliyok, Andrey Zhurkin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Performance of an amine-based CO2 capture pilot plant at the Forum Oslo Varme Waste to Energy plant in Oslo, Norway”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Chemical Engineering