Pentecostal/Charismatic Churches and the Provision of Social Services in Ghana

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
92 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pentecostal/Charismatic Churches and the Provision of Social Services in Ghana”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities