Pedophile, Child Lover, or Minor-Attracted Person? Attitudes Toward Labels Among People Who are Sexually Attracted to Children

Sara Jahnke*, Nicholas Blagden, Laura Hill

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
24 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pedophile, Child Lover, or Minor-Attracted Person? Attitudes Toward Labels Among People Who are Sexually Attracted to Children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology