Passive cooling through the atmospheric window for vehicle temperature control

Umara Khan*, Cornelis A P Zevenhoven

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

84 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Passive cooling through the atmospheric window for vehicle temperature control”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Physics

Computer Science

Material Science