Partier och kandidater på väljarmarknaden: Studier i finländsk politisk reklam

  Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingMonografi

  Sammanfattning

  Hur har den finländska valreklamen utvecklats sedan1950-talet? Varför förefaller valaffischernas budskap haurvattnats? Hur använder partier och kandidater TV-reklam föratt påverka väljarna? är det skillnad på finländsk och utländskpolitisk TV-reklam? Hur utnyttjar kandidater Internet ivalkampanjerna? Finns det särskilda manliga och kvinnligareklamstrategier i valkampanjerna?Sätten att bedriva valkampanj förändrades markant ifinländsk politik under det sena 1900-talet. Valkampanjernabörjade genomsyras av den politiska reklamens ochmarknadsföringens metoder och språk. I denna avhandlinganalyseras den moderna finländskapolitiska reklamens strategier, innehåll och uttrycksformer.Valaffischer, TV-reklam och webbplatser på Internet sätts underlupp. Internationella jämförelser, analyser över tid samtbildsemiotiska läsningar företas. En utgångspunkt som förenaranalyserna är att den politiska reklamens strategier och budskapska förstås inom bestämda politiska, socioekonomiska, kulturellaoch teknologiska sammanhang.
  OriginalspråkOdefinierat/okänt
  Förlag
  Tryckta ISBN951-765-048-5
  StatusPublicerad - 2000
  MoE-publikationstypG4 Doktorsavhandling (monografi)

  Nyckelord

  • Political advertising
  • POLITICAL campaigns
  • POLITICAL candidates
  • POLITICAL parties
  • FINLAND -- Politics & government -- 1981-
  • comparative analyses

  Citera det här