Particle/turbulence interactions, mass transfer and gas/solid chemistry in a CFBC riser

Ron Zevenhoven*, Mika Järvinen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Particle/turbulence interactions, mass transfer and gas/solid chemistry in a CFBC riser”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap