Partial Oxygen Ordering in Cubic PerovskiteREBa2Fe3O8+w(RE=Gd, Eu, Sm, Nd)

J. Lindén*, P. Karen, A. Kjekshus, J. Miettinen, M. Karppinen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Partial Oxygen Ordering in Cubic PerovskiteREBa<sub>2</sub>Fe<sub>3</sub>O<sub>8+w</sub>(RE=Gd, Eu, Sm, Nd)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar