Pancreatic acinar cell and hepatocyte keratins differ in their cytoprotective functions

Diana Toivola, H Baribault, TM Magin, MB Omary

Forskningsoutput: Övriga bidrag

OriginalspråkOdefinierat/okänt
StatusPublicerad - 1999

Citera det här