Pancreas Whole Tissue Transcriptomics Highlights the Role of the Exocrine Pancreas in Patients With Recently Diagnosed Type 1 Diabetes

Tommi Välikangas, Niina Lietzén, Maria K. Jaakkola, Lars Krogvold, Morten C. Eike, Henna Kallionpää, Soile Tuomela, Clayton Mathews, Ivan C. Gerling, Sami Oikarinen, Heikki Hyöty, Knut Dahl-Jorgensen, Laura L. Elo*, Riitta Lahesmaa*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pancreas Whole Tissue Transcriptomics Highlights the Role of the Exocrine Pancreas in Patients With Recently Diagnosed Type 1 Diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology