På spaning efter en poesididaktik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

349 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Vilken poesi, hur och av vilka anledningar läser vi poesi i skolan? I den här essän presenteras några spaningar av aktuella tendenser och trender inom den poesididaktiska forskningen. Spaningarna visar att forskning framhåller betydelsen av att i poesiundervisningen tillämpa en bred syn på poesi och vidga blickfånget för i vilka sammanhang och forum som poesin verkar. Den visar på betydelsen av att med olika medel avdramatisera och göra poesin tillgänglig för de unga, till exempel genom att uppmärksamma tolkningsmångfald och förhandlingsutrymmen. Samtidigt pekar den på betydelsen av att uppmärksamma den emancipatoriska kraften i poesi. Aktuell poesididaktisk forskning understryker att såväl den analytiska närläsningen som den personliga upplevelsen är avgörande i poesiundervisningen – och att dessa två inte ska behöva ställas mot varandra. Den pekar också på möjligheterna som finns i att kombinera poesi med andra konstformer. Sammantaget ger aktuell poesididaktisk forskning viktiga insikter och flera impulser som kan inspirera till nya kreativa angreppssätt inom poesiundervisning.
Översatt titelIn search of poetry pedagogy
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)97-111
TidskriftFinsk Tidskrift
Nummer3–4
StatusPublicerad - juni 2021
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • Poesi
  • poesididaktik
  • poesiundervisning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”På spaning efter en poesididaktik”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här