Ozonation of carbamazepine and its main transformation products: Product determination and reaction mechanisms

Matilda Kråkström*, Soudabeh Saeid, Pasi Tolvanen, Narendra Kumar, Tapio Salmi, Leif Kronberg, Patrik Eklund

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ozonation of carbamazepine and its main transformation products: Product determination and reaction mechanisms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Medicine and Dentistry

Chemical Engineering