Oxygen Stoichiometry in BaRE(Cu0.5Fe0.5)2O5+δ Compounds with Perovskite or Double Perovskite Structure

K. Peitola*, M. Kochi, M. Karppinen, H. Yamauchi, L. Niinistö, J. Lindén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Oxygen Stoichiometry in BaRE(Cu<sub>0.5</sub>Fe<sub>0.5</sub>)<sub>2</sub>O<sub>5+δ</sub> Compounds with Perovskite or Double Perovskite Structure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar