Oxidative dehydrogenation of ethanol on gold: Combination of kinetic experiments and computation approach to unravel the reaction mechanism

Erfan Behravesh, Marko M. Melander, Johan Wärnå, Tapio Salmi, Karoliina Honkala, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Oxidative dehydrogenation of ethanol on gold: Combination of kinetic experiments and computation approach to unravel the reaction mechanism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi