Oxidation of starch by H2O2 in the presence of iron tetrasulfophthalocyanine catalyst: The Effect of catalyst concentration, pH, solid-liquid ratio, and origin of starch

Pasi Tolvanen, Alexander Sorokin, Päivi Mäki-Arvela, Dmitry Yu Murzin*, Tapio Salmi

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  13 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Oxidation of starch by H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> in the presence of iron tetrasulfophthalocyanine catalyst: The Effect of catalyst concentration, pH, solid-liquid ratio, and origin of starch”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Kemiska föreningar