Oxidation of MC-LR and -RR with chlorine and potassium permanganate: Toxicity of the reaction products

Eva M. Rodríguez*, Juan L. Acero, Lisa Spoof, Jussi Meriluoto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

71 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Oxidation of MC-LR and -RR with chlorine and potassium permanganate: Toxicity of the reaction products”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar