Overview of catalytic methods for production of next generation biodiesel from natural oils and fats

M. Snåre, P. Mäki-Arvela, I. L. Simakova, J. Myllyoja, D. Yu. Murzin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Overview of catalytic methods for production of next generation biodiesel from natural oils and fats”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi