Outcome of a Multi-modal CBT-based Treatment Program for Chronic School Refusal

Johan Strömbeck*, Robert Palmér, Ia Sundberg Lax, Jonas Fäldt, Martin Karlberg, Martin Bergström

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
21 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Outcome of a Multi-modal CBT-based Treatment Program for Chronic School Refusal”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology