O2 as initiator of autocatalytic degradation of hemicelluloses and monosaccharides in hydrothermal treatment of spruce

Jussi V. Rissanen, Lucas Lagerquist, Kari Eränen, Jarl Hemming, Patrik Eklund, Henrik Grènman*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”O2 as initiator of autocatalytic degradation of hemicelluloses and monosaccharides in hydrothermal treatment of spruce”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Food Science

Chemical Engineering

Material Science