Origins of the modern notion of "useful" art

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Origins of the modern notion of "useful" art”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora