Organ‐on‐a‐chip technologies for biomedical research and drug development: A focus on the vasculature

Diosangeles Soto veliz, Kai-Lan Lin, Cecilia Sahlgren*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

236 Nedladdningar (Pure)

Citera det här