Organic Field-Effect Transistor Platform for Label-Free, Single-Molecule Detection of Genomic Biomarkers

Eleonora Macchia, Kyriaki Manoli, Cinzia Di Franco, Rosaria Anna Picca, Ronald Österbacka, Gerardo Palazzo, Fabrizio Torricelli, Gaetano Scamarcio, Luisa Torsi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Organic Field-Effect Transistor Platform for Label-Free, Single-Molecule Detection of Genomic Biomarkers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar