Optogenetic control of spine-head JNK reveals a role in dendritic spine regression

Patrik Hollós, Jismi M. John, Jukka Lehtonen, Eleanor Coffey

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optogenetic control of spine-head JNK reveals a role in dendritic spine regression”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience