Optimizing the operation of a sequential-simulated moving-bed separation process using MINLP

Stefan Karlsson*, Frank Pettersson, Hans Skrifvars, Tapio Westerlund

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimizing the operation of a sequential-simulated moving-bed separation process using MINLP”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap