Optimizing Atomic Structures through Geno-Mathematical Programming

A Lahti, Ralf Östermark, K Kokko

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimizing Atomic Structures through Geno-Mathematical Programming”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap