Optimization of pump configurations as a MINLP problem

T. Westerlund*, F. Pettersson, I. E. Grossmann

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

77 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimization of pump configurations as a MINLP problem”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar