Optimisation of a Two-stage Combustion Process for High-PVC Solid Wastes with HCl Recovery

Ron Zevenhoven*, Loay Saeed, Carl Johan Fogelholm

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimisation of a Two-stage Combustion Process for High-PVC Solid Wastes with HCl Recovery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap