Optical analysis of a III-V-nanowire-array-on-Si dual junction solar cell

Yang Chen*, Oliver Höhn, Nico Tucher, Mats-Erik Pistol, Nicklas Anttu

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optical analysis of a III-V-nanowire-array-on-Si dual junction solar cell”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Chemical Engineering

Chemistry

Engineering

Earth and Planetary Sciences