One-pot utilization of heterogeneous and enzymatic catalysis: Synthesis of R-1-phenylethyl acetate from acetophenone

Päivi Mäki-Arvela, Serap Sahin, Narendra Kumar, Jyri-Pekka Mikkola, Kari Eränen, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”One-pot utilization of heterogeneous and enzymatic catalysis: Synthesis of R-1-phenylethyl acetate from acetophenone”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar