One-pot synthesis of menthol from citral over bifunctional Ni modified micro- and mesoporous molecular sieves

P. Mäki-Arvela*, N. Kumar, A. Nasir, T. Heikkilä, V.-P. Lehto, T. Salmi, D. Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

In the current work menthol is synthesized in one-pot starting from citral over Ni modified bifunctional micro- and mesoporous molecular sieve catalysts. Ni modified microporous Beta and mesoporous MCM-41 molecular sieves were synthesized using an impregnation method. The catalysts were characterised using XRD, SEM, FTIR and nitrogen adsorption. 15 wt.% Ni-H-Beta catalyst exhibited the selectivity of 70% to four stereoisomers of menthols was achieved at 100% citral conversion. The second best catalyst was 15 wt.% Ni-H-MCM-41 exhibiting 67% selectivity to menthols, whereas below 1 % menthols were formed over Ni/Al2O3 catalysts. These results indicated the necessity of bifunctional catalysts in citral transformation to menthols.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)1311-1318
Antal sidor8
TidskriftStudies in Surface Science and Catalysis
Volym158 B
DOI
StatusPublicerad - 2005
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”One-pot synthesis of menthol from citral over bifunctional Ni modified micro- and mesoporous molecular sieves”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här