One-pot propargylation and Claisen-type rearrangement for natural lignans matairesinol and α-conidendrin

Dmitrii Riabukhin*, Lucas Lagerquist, Jani Rahkila, Patrik Christoffer Eklund

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”One-pot propargylation and Claisen-type rearrangement for natural lignans matairesinol and α-conidendrin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry