One-pot chemo-biocatalytic synthesis of R-1-phenylethyl acetate from acetophenone hydrogenation over Pd/Al2O3 catalyst

Päivi Mäki-Arvela, Serap Sahin, Narendra Kumar, Teemu Heikkilä, Vesa-Pekka Lehto, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”One-pot chemo-biocatalytic synthesis of R-1-phenylethyl acetate from acetophenone hydrogenation over Pd/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalyst”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar