On the validity of MIS-CELIV for mobility determination in organic thin-film devices

Oskar Sandberg, Mathias Nyman, Staffan Dahlström, Simon Sandén, Björn Törngren, Jan-Henrik Smått, Ronald Österbacka

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

27 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”On the validity of MIS-CELIV for mobility determination in organic thin-film devices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi