On the structure and function of Sorghum bicolor CHIP (carboxyl terminus of Hsc70-interacting protein): A link between chaperone and proteasome systems.

CC Gonçalves, GMS Pinheiro, Käthe M. Dahlström, DEP Souto , LT Kubota, LRS Barbosa, CHI Ramos*

*Korresponderande författare för detta arbete

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    2 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”On the structure and function of Sorghum bicolor CHIP (carboxyl terminus of Hsc70-interacting protein): A link between chaperone and proteasome systems.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology